Bildemontering

Hur man demonterar en bil: En guide för effektiv återvinning

Bildemontering och återvinning av fordon spelar en stor roll inom bilindustrin men förbises ofta. Trots att en bil kan vara i slutet av sin livslängd, kan cirka 80 procent av dess komponenter återanvändas eller återvinnas.

Bilåtervinning bidrar betydligt till hållbarhet. Genom att använda återvunna delar istället för att tillverka nya kan man spara uppskattningsvis 80 miljoner fat olja per år. Att välja skrot istället för rå malm kan dessutom minska luftföroreningarna som genereras av ett stålverk med upp till 86 procent. Här är en steg-för-steg-guide för hur bildemontering & bilskrot kan fungera i Sverige.

1. Förberedelse

 • Ta bort huven och koppla loss batteriet: Detta är det första steget för att säkerställa att det inte finns någon elektrisk risk.
 • Koppla bort alla motorslangar och kablar: Frigör alla anslutningar för att förbereda för motorns borttagning.
 • Koppla bort transmissionen och avgassystem: Frigör dessa stora komponenter för enklare hantering.
 • Töm gasen, oljan och transmissionsvätskorna: Säkra miljön genom att korrekt hantera dessa vätskor.

2. Ta bort motorn

 • Ta bort frontgrillen: Ge tillgång till motorn.
 • Fäst motorlyften: Säkerställ att motorn är ordentligt fäst för säker borttagning.
 • Lossa motorfästena: Gör motorn redo att lyftas.
 • Lyft upp motorn i luften: Använd motorlyften för att försiktigt ta bort motorn.

3. Skala av motorrummet

 • Lossa och ta bort batteriet: Hantera batteriet försiktigt, eftersom det är en av de mest återvunna produkterna.
 • Ta ut kylaren och fläkten: Dessa komponenter kan också återanvändas.
 • Ta bort förgasaren: Detta gör det lättare att komma åt andra delar.
 • Koppla loss generatorremmen och generatorn: Packa och märk delarna för att hålla ordning.

4. Skala av underredet

 • Höj bilen: Gör det möjligt att arbeta under fordonet.
 • Ta bort transmissionen och avgassystemet: Dessa stora komponenter måste bort för att komma åt andra delar.
 • Ta bort däcken: För att möjliggöra åtkomst till bromssystemet.
 • Skruva loss bromsbelägg och skivor: Dessa kan återanvändas eller återvinnas.
 • Rensa ut trummor och bromsledningar: Gör underredet klart för vidare demontering.

5. Demontera karossen på bilen

 • Ta bort stänkskärmar, stötfångare och bagageluckan: Gör bilen klar för att avlägsna större paneler.
 • Klipp och ta bort fönstren försiktigt: Minska risken för skador och spara glaset.
 • Ta bort dörrar och lampor: Dessa komponenter kan återanvändas eller återvinnas.

6. Ta bort fordonets interiör

 • Ta bort instrumentbrädan: Demontera för att komma åt elektriska komponenter.
 • Ta ut säten och mattor: Dessa kan återvinnas eller återanvändas.
 • Bara chassit ska vara kvar: Sista steget är skicka karossen för fragmentering

Sammanfattning

Genom att följa dessa steg säkerställs att alla material och komponenter återvinns på ett hållbart sätt. Återvunna material kan användas för att skapa nya bilar eller andra produkter, vilket bidrar till en cirkulär ekonomi och minskar behovet av nya råvaror. Att skrota en bil på detta sätt är inte bara en tjänst för miljön utan också en ekonomisk fördel, särskilt om man kan sälja eller återanvända de demonterade delarna.